Asukaskyselyn palautteet pohjana kehitystyölle

Julkaistu 16.9.2021|Asukkaalle

Kouvolan Asunnot Oy teki tämän vuoden tammikuussa noin tuhannelle taloudelle suunnatun asukaskyselyn. Kyselyn toteutti Feelback Group ja vastausprosentti oli 29, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena.  

Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä yhtiön palveluun ja toimintaan, asumiseen ja viihtyvyyteen sekä viestintään ja tiedonkulkuun. Halusimme palautetta myös kiinteistönhuollosta sekä asumiskustannuksista. Kyselyn lopussa oli mahdollisuus jättää avointa palautetta. 

Kyselyyn vastanneet olivat suurelta osin yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä asumiseensa kuin muiden kiinteistöyhtiöiden asukkaat. Tyytyväisimpiä vastaajat ovat henkilökunnan asiantuntemukseen, ammattitaitoon ja ystävällisyyteen. Tyytyväisiä ollaan myös kiinteistönhoitohenkilöstön ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen, jätteiden lajittelumahdollisuuteen sekä vuokratasoon, verrattuna vastaaviin asuntoihin lähialueella. 

Parannettavaa etenkin vanhempien kiinteistöjen osalta on niiden kunnossa. Tämän olemme jo tiedostaneet ja kiinteistöjen järjestelmällistä peruskorjausta tullaan jatkamaan. Tulemme panostamaan yhteisten tilojen ja piha-alueiden siisteyteen, viihtyvyyteen ja varusteluun, joihin myös asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi yhteisen asukastoiminnan kautta.  

Kiitos kaikille vastanneille! Vastaukset on käyty läpi Kouvolan Asunnot Oy:n henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastausten perusteella pystymme entisestään kehittämään toimintaamme. Vikailmoituspuheluiden vastaanottamisesta on palautteiden perusteella poistettu puhebotti, ja vikailmoituksiin vastaa jatkossa aina oikea ihminen.

Asukaskyselyyn vastanneista

38 % on asunut Kouvolan Asuntojen vuokra-asunnossa yli 10 v.

80 % vastaajista ei ole miettinyt poismuuttoa.

12 % on miettinyt sisäistä muuttoa toiseen Kouvolan Asuntojen asuntoon.