Ohita navigaatio

Ohjeita asukkaalle

Yhteisöllisyyttä, osallistumista ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan avulla on mahdollista vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asuinympäristöön. Asukastoiminta on yhdessä toimimista oman kotitalon hyväksi. Asukastoiminnan perustan muodostaa asukaskokous, johon ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat. Asukastoimintaa toteuttaa talon asukastoimikunta, joka valitaan kokouksessa.

Miten asukastoiminnan voi aloittaa?

Voit esittää meille toiveen asukastoiminnan aloittamisesta, jolloin talossa järjestetään asukaskokous. Kokouksessa esitellään asukastoimintaa ja valitaan talon asukastoimikunta. Asukastoimikunta järjestää asukastoimintaa talossa. Toimikunta voi myös miettiä keinoja, joilla asumisviihtyvyyttä, turvallisuutta ja kiinteistön kunnossapitoa voidaan parantaa.

Toimintaa varten asukastoimikunta saa määrärahan käyttöönsä. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi talkoiden, asukasjuhlien ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä hankintoihin. Lisäksi järjestämme vuosittain erilaisia asukastoiminnan tilaisuuksia.

Asukastoiminnasta ja sen aloittamisesta saat lisätietoja asukaskoordinaattoreilta:
asumisneuvonta@kouvolanasunnot.fi
puh. 020 615 8904 tai 020 615 8007

Autopaikat ja saunavuorot varataan asiakaspalvelustamme puh. 020 615 8900. Voit varata useamman autopaikan, mikäli paikkoja on vapaana. Saatat kuitenkin joutua luopumaan toisesta autopaikasta, jos taloon tulee muita autopaikan tarvitsijoita. Huomioithan, että kaikki tolppapaikat ovat maksullisia. Autopaikka- ja saunamaksun maksat vuokranmaksun yhteydessä.

Jos avaimesi unohtuu, huoltomies avaa oven huoneistossa kirjoilla oleville henkilöille. Tästä syystä ilmoitathan asukasmuutoksista viipymättä vuokranantajalle. Oven avaamisesta maksat huoltoyhtiön perimän avausmaksun.

Ota yhteyttä vuokranantajaan, jos avaimesi katoaa tai tarvitset lisäavaimia. Lisäavaimet ja uudelleensarjoituksen maksaa vuokralainen. Kun muutat pois huoneistosta, lukko sarjoitetaan uudelleen, mikäli et palauta kaikkia saamiasi avaimia. Sarjoituksen kustannukset peritään vakuudestasi tai laskutetaan sinulta. Myös mahdolliset hajonneet tai muuten vaurioituneet avaimet on palautettava vuokranantajalle.

Voit asennuttaa huoneistosi ulko-oveen turvalukon. Suosittelemme, että toimitat yhden turvalukon avaimen vuokranantajalle esim. hätätilanteita varten. Pois muutettaessa on turvalukko jätettävä paikoilleen ja avaimet luovutettava korvauksetta vuokranantajalle.

Kaikki avaimiin, lukostoihin ja ovenavauksiin liittyvät yhteydenotot vikailmoitusnumeroon puh. 020 615 8952.

Monenlaiset äänet kuuluvat normaaliin asumiseen ja elämiseen, eikä asukkailta voi vaatia täyttä hiljaisuutta. Esimerkiksi lapsen itku tai suihkussa käynti yöaikaan ovat normaaleja asumisen ääniä. Hiljaisuusaika taloissa on kello 22 - 7, jolloin on huomioitava naapurit ja pienennettävä äänenvoimakkuutta.

Jos talossasi on asumishäiriöitä, voit tehdä häiriöilmoituksen.

Joissakin taloissa on vartiointipalvelu rauhallisen asumisen varmistamiseksi. Häiriötilanteissa voit soittaa vartiointiliikkeen päivystysnumeroon. Vartiointiliikkeen yhteystiedot löytyvät talon ilmoitustaululta. Vartijan käynnistä tulee tapahtumailmoitus asumisneuvojalle. Jos joudut soittamaan poliisit paikalle häiriöiden vuoksi, muista ilmoittaa asiasta asumisneuvojalle. Vuokranantaja ei saa poliisilta tietoa käynnistä.

Lisätietoja voit kysyä Kouvolan Asunnot Oy:n asukaskoordinaattoreilta:
asumisneuvonta@kouvolanasunnot.fi
puh. 020 615 8904 tai 020 615 8007

Turvallisuus ja asumisen viihtyvyys

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa tulee asumisessa noudattaa lainsäädännön ja näiden järjestyssääntöjen määräyksiä. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat lakia ja järjestyssääntöjä.

Yleinen hiljaisuusaika on kello 22.00-7.00, jolloin asukkaille suodaan yörauha. Päihdyttävien aineiden nauttiminen piha-alueella ja yleisissä tiloissa ei ole sallittua.

Huoneistot

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Havaituista vioista ja puutteista, kuten vesivuodot, rakenneviat tms. on viivytyksettä ilmoitettava huoltoliikkeelle tai vuokranantajalle. Huoneistoissa ei tule viettää muita asukkaita häiritsevää elämää. Havaituista häiriöistä on ilmoitettava yhtiön toimistoon. Ammatin tai liiketoiminnan harjoittaminen huoneistossa vaatii vuokranantajan luvan. Poistuessaan huoneistosta 7 päivää pidemmäksi ajaksi on siitä ilmoitettava huoltoyhtiölle.

Parvekkeet

Parvekkeet tulee pitää siistinä ja puhtaana lumesta eikä sieltä saa heittää roskia alas. Ruoanlaitto parvekkeilla ei ole sallittu eikä parveketta saa käyttää varastona. Vaatteiden ja liinavaatteiden tuuletus on sallittu parvekekaiteen sisäpuolella.

Yhteiset tilat

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä ei ole sallittua.

Varastotilat

Varastotiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä eikä mitään polttomoottorilla varustettua laitetta, myös niiden korjaaminen kiinteistön tiloissa ja pihamaalla ei ole sallittua. Varaston käytävillä tai porraskäytävissä ei saa säilyttää tavaroita ja varastokopit tulee pitää lukittuina.

Pesutupa ja saunatilat

Talon yhteiset pesutilat on tarkoitettu vain talon asukkaita varten omalla varatulla vuorolla. Pesulatiloja ja siellä olevia koneita on käytettävä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ulkoalueet

Polkupyörät ja muut ulkoiluvälineet tulee säilyttää niille varatuissa telineissä ja tiloissa.

Autot pidetään vain paikoitusalueella niille varatuilla paikoilla. Autopaikat on tarkoitettu vain liikennekäytössä olevien autojen pysäköintiä varten. Porraskäytävien eteen ajo on sallittu poikkeustilanteissa ja vain lyhytaikaisesti esim. muuttoautolle tai invataksille. Ajoneuvojen korjaaminen kiinteistön alueella ei ole sallittu.

Auton lämmityspistorasiat on pidettävä lukittuna ja lämmitysjohdot poistettava käytön jälkeen tolpasta.

Istutusten ja nurmikoiden kaikenlainen vahingoittaminen on kielletty.

Grillaaminen on sallittu vain sille varatulla paikalla. Grillipaikalla on noudatettava siisteyttä ja hyviä käytöstapoja sekä grillipaikan käytöstä mahdollisesti annettuja erillisiä ohjeita. Yleinen hiljaisuusaika koskee myös piha-aluetta ja grillipaikkaa.

Mattojen tomutus on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

Tupakointi

Tupakointi huoneistoissa ja kaikissa yleisissä tiloissa on kielletty. Parvekkeella tupakoidessa on varmistuttava, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Tupakantumppien heittäminen parvekkeelta tai jättäminen ulkoalueille ei ole sallittua.

Jätehuolto

Talousjätteet on vietävä pihalla oleviin jäteastioihin jäteyhtiön lajitteluohjeen mukaisesti. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa tehdä tarpeitaan piha-alueelle.

Seuraamukset ja vahingonkorvausvelvollisuus

Näiden järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin. Seurauksena voi olla vuokrasopimuksen purku.

Kiinteistön omaisuuden vahingoittamisesta yhtiö perii täysimääräisen vahingonkorvauksen. Vahingon aiheuttaja, tai alaikäisen kyseessä ollessa hänen vanhempansa, ovat vahingonkorvausvelvollisia.

Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen on kaikkien yhteinen etu. Lajittelemalla jätteet oikein vähennät ympäristön kuormitusta sekä asumisen kustannuksia. Asukkaana olet avainasemassa talosi jätehuollon toimivuudessa. Harkitse, mitä roskikseesi laitat!

Laita jätteet jätepisteessä oikeisiin lajittelu- ja kierrätysastioihin. Älä jätä roskia jäteastioiden ulkopuolelle tai piha-alueelle.

Kymenlaakson Jäte Oy: Lajitteluohjeet ja esitteet

Kymenlaakson Jäte Oy: Lajitteluohjeet, eri materiaalit

Kymenlaakson Jäte Oy: Jäteasemat

Asunnoissamme lemmikkien pitäminen on sallittua, kunhan ne eivät aiheuta häiriötä tai vahingoita asuntoa.

Pidä lemmikkisi aina kytkettynä talon piha-alueella ja muista, että piha-alue ei ole lemmikkien ulkoilutuspaikka. Älä päästä lemmikkiäsi hiekkalaatikoille tai muille lasten leikkialueille. Korjaa lemmikkien jätökset pois pihalta, jos vahinkoja sattuu.

Luonnonvaraisten eläinten ruokinta parvekkeilla ja kiinteistön piha-alueella on kielletty.

Jokaisessa asunnossa on pelastuslain mukaan oltava palovaroitin. Olemme asentaneet kaikkiin huoneistoihimme litiumakulla varustetut palovaroittimet. Jos palovaroittimessa on vikaa, ota yhteyttä vikailmoitusnumeroon puh. 020 615 8952. Muista testata palovaroittimen toiminta säännöllisesti. Vuoden 2010 jälkeen peruskorjatuissa ja rakennetuissa taloissa on verkkovirralla toimivat palovaroittimet.

Paloturvallisuusmääräykset kieltävät tavaroiden säilyttämisen porraskäytävissä, varastojen käytävillä ja muilla kulkureiteillä. Palo-ovet on pidettävä aina suljettuina.

Hälytysajoneuvoille tarkoitetut pelastustiet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Hälytysajoneuvojen on päästävä tarvittaessa liikkumaan esteettä alueella.

Paloturvallisuussyistä parvekkeella grillaaminen ja roihukynttilöiden polttaminen on kielletty. Älä koskaan jätä kynttilää palamaan valvomatta ja käytä kynttilöiden alla vain palamattomia alustoja. Muista myös, että tupakointi vuoteessa ja vaatteiden kuivattaminen saunassa ovat paloturvallisuusriskejä.

Kymenlaakson pelastuslaitos: kerrostalon paloturvallisuusopas (PDF )

Kymenlaakson pelastuslaitos: rivitalon paloturvallisuusopas (PDF )

Talojen pelastussuunnitelmat

Suosittelemme ottamaan kotivakuutuksen oman irtaimistosi turvaksi yllättävien tilanteiden varalle. Kouvolan Asuntojen kiinteistövakuutus ei korvaa irtaimistollesi tapahtuneita vahinkoja esim. vesivuodon tai tulipalon yhteydessä.

Piha-alueet

Siisti piha ja asuinympäristö lisäävät viihtyisyyttä. Pidä piha-alue siistinä ja laita roskat sekä tupakantumpit roska-astioihin. Piha-alueella ajaessasi noudata mahdollisimman pientä nopeutta, jotta piha olisi turvallinen kaikille kulkijoille.

Luhti- ja rivitalojen asuntopihojen/terassien kunnosta ja siisteydestä huolehtii asukas itse.

Autojen pesu ja korjaaminen talon piha-alueella on kielletty.

Pysäköinti

Autot tulee pitää pysäköintialueella niille varatuilla paikoilla. Autopaikat on tarkoitettu vain liikennekäytössä olevien autojen pysäköintiin. Vieraat voivat pysäköidä vieraspaikoille tai kadun varteen. Asukkaan on ohjattava myös vieraitaan pysäköimään autot oikein. Joissakin taloissamme on pysäköinninvalvonta ja väärin pysäköinnistä seuraa valvontamaksu.

Auton lämmityspistorasian kansi on pidettävä lukittuna ja johdot on poistettava käytön jälkeen. Autojen sisätilalämmittimet on kielletty sulakekuormituksen vuoksi.

Pesutupa ja kuivaushuone

Useissa taloissamme on asukkaiden käytössä oleva maksuton pesutupa ja kuivaushuone. Pesutupa on tarkoitettu talon asukkaiden pyykin pesuun. Huomioithan, että mattoja ei saa pestä pesutuvan lattioilla tai pesukoneissa. Pesutupaa ja kuivaushuonetta voit käyttää kello 7 - 22. Kuivaushuonetta saa käyttää myös kotona pestyn pyykin kuivaamiseen. Varaa käyttöaika pesutuvalla olevasta varausvihkosta.

Jokainen käyttäjä huolehtii, että pesutupa jää siistiksi seuraavaa käyttäjää varten. Tarkemmat ohjeet pesutuvan käytöstä löydät pesutuvan seinältä.

Porraskäytävä ja hissi

Porraskäytävät ja hissi ovat kaikkien asukkaiden yhteisessä käytössä, joten pidä ne siisteinä. Pelastuslain mukaan käytävillä ei saa säilyttää tavaroita. Useimmissa taloissa on omat säilytystilat lastenvaunuille ja polkupyörille sekä asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Muistathan, että tupakointi kaikissa yhteisissä tiloissa on kielletty.

Sauna

Puhtaassa ja siistissä saunassa on mukava saunoa. Käytä lauteilla omia laudeliinoja, älä kastele löylyhuoneen seiniä ja vie mukanasi hajuhaittaa aiheuttavat roskat. Huolehdi, että sauna ja pukuhuonetilat jäävät siistiksi seuraavalle käyttäjälle.

Saunavuoron voit varata asiakaspalvelusta puh. 020 615 8900. Saunavuorot on tarkoitettu talon asukkaiden käyttöön omalla varatulla vuorolla.