Asukastoiminta

Asukasdemokratia

Asukas on oman asumisensa ja asumisympäristönsä paras asiantuntija. Asukasdemokratia antaa asukkaille päätösvaltaa ja mahdollisuuden vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin. Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa ja sen lähtökohtana toimii asukaskokous. Kouvolan Asunnot Oy järjestää vuosittain kaikkien asukkaiden yhteisen asukaskokouksen, jonka aika ja paikka ilmoitetaan erikseen.

Asukkaiden yhteistoiminta

Asukastoiminta on asukkaiden yhteistä tekemistä oman asumisviihtyvyyden ja ympäristön parantamiseksi. Asukastoiminta tarjoaa keinon "asukkaiden itsensä näköisen" asuinympäristön luomiseen. Asukastoiminta on vapaaehtoista toimintaa, johon jokainen osallistuu oman jaksamisensa sekä osaamisensa mukaan.

Miten mukaan talon omaan asukastoimintaan?

Asukastoimintaan pääsee mukaan osallistumalla omassa talossa pidettävään asukaskokoukseen. Asukaskokoukseen ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat. Asukaskokous pidetään talossa kerran vuodessa ja kokouksessa käsitellään talon ajankohtaisia asioita sekä valitaan talolle asukastoimikunta. Asukastoimikunta edustaa tasapuolisesti talon asukkaita, käsittelee ja vie eteenpäin talon asukkaiden tekemiä esityksiä ja kysymyksiä.

Asukastoimintaa tuetaan

Yhteistä toimintaa varten asukastoimikunta saa käyttöönsä toimintarahan, jota voidaan käyttää esimerkiksi talkoiden, asukasjuhlien ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä erilaisiin hankintoihin. Asukastoimikunta laatii vuosittain suunnitelman toimintarahan käytöstä. Asukastoiminnasta tiedotetaan talojen ilmoitustauluilla. Lisätietoa asukastoiminnasta saa talon asukastoimikunnan puheenjohtajalta.

Asukastoiminnasta ja sen aloittamisesta saa lisätietoja Kouvolan Asunnot Oy:n asumisneuvojilta:
Lähetä sähköpostia
Kaisa Liukka, puh. 020 615 8904
Kaisu Tulokas, puh. 020 615 8007
Kauppalankatu 6 A, 4. krs, 45100 Kouvola