Ohjeita asumiseen

Kouvolan Asunnot Oy huolehtii siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa. Asukkaan on hoidettava omaa asuntoaan ja asumisympäristöään huolellisesti, sekä huolehdittava kaikista muistakin vuokralla asumiseen kuuluvista velvoitteista asianmukaisesti.

Perhetilanteen muutokset (esim. lapsen syntymä, perheenjäsenen poismuutto tai kuolema) on aina ilmoitettava vuokranantajalle.

Huoltoyhtiöt tekevät huoneistojen huoltotyöt. Pienet huoltotyöt asukas voi sen sijaan hoitaa itse.

Asukas voi tehdä asunnossa remontteja, mutta niistä on sovittava teknisen isännöitsijän kanssa. Remonttiluvan edellytyksenä on, että työ tehdään ammattitaitoisesti.

Tekniseltä isännöitsijältä tulee kysyä lupa myös seuraavissa asioissa:
- kevyen kissa-/koira-aidan rakentaminen takapihalle
- asunnon muutostyöt, esim. invaluiskat ja suihkukahvat.

Yksityiskohtaisemmat tiedot korjausvastuun jakautumisesta on kerrottu vastuunjakotaulukossa.