Vuokranmaksu

Vuokra ja muut maksut kuten sauna- ja autopaikkamaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä eli kunkin kuukauden 5. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä, mikäli em. päivä ei ole pankkipäivä. Vuokrasopimuksen mukaista eräpäivää ei voi muuttaa. Jos sauna- ja autopaikkamaksut puuttuvat vuokralaskusta, ne pitää lisätä sinne itse.

Kelan asumistuet tulee ohjata maksettavaksi suoraan Kouvolan Asunnot Oy:n tilille. Tällöin asumistuen osuus vähennetään vuokrasta itse.

Vuokranmaksua varten asukas saa vuokralaskun muuttaessaan asuntoon. Vuosittaisen vuokrantarkistuksen yhteydessä asukkaalle lähetetään uusi vuokralasku. Jos asukas on tilannut e-laskun, ei paperista laskua kuitenkaan enää lähetetä. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain. Mahdollisesta vuokrankorotuksesta ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Vuokraa maksaessa tulee käyttää aina vuokralaskussa mainittua tili- ja viitenumeroa. Viitenumero pysyy samana joka kuukausi. Jos vuokran maksaa joku muu kuin vuokralainen itse, eikä hänellä ole tiedossa viitenumeroa, tulee viestikenttään kirjoittaa vuokralaisen nimi ja osoite.

Vuokran voi maksaa perinteisen paperilaskun lisäksi myös e-laskuna tai suoramaksuna. E-laskusopimuksen voit tehdä omassa verkkopankissasi ja suoramaksusopimuksen pankissasi. Sopimuksessa tunnisteena käytetään vuokranmaksun viitenumeroa.

Vuokravalvonta

Kaikissa vuokrien laskutukseen ja maksamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä vuokravalvontaan puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä toimistossamme. Toimisto on avoinna arkisin klo 9-15.

puh. 020 615 8914
Lähetä sähköpostia
Kauppalankatu 6 A, 4. krs, 45100 Kouvola

Vaikeudet vuokranmaksussa

Vuokranantaja ryhtyy perintätoimiin jo yhden kuukauden vuokran laiminlyönnistä. Hyvin toimiva perintä on asiakkaiden etu, koska omakustanneperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit voivat hoitamattomina jäädä toisten vuokralaisten maksettavaksi.

Vuokranmaksusta on tärkeä huolehtia ajallaan. Tilapäisissä maksuvaikeuksissa on otettava välittömästi yhteyttä vuokravalvontaan maksuista sopimiseksi. Maksukehotuksesta veloitetaan lain sallima 5 euron perintäkulu. Myöhästyneestä vuokrasta peritään myös korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kertyneet viivästyskorot laskutetaan kahdesti vuodessa.

Vuokrasopimus voidaan myös purkaa maksamattomien vuokrien vuoksi. Tarvittaessa maksamattomista vuokrista haetaan käräjäoikeudesta häätötuomio, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan edelleen ulosottovirastolle häätöä ja saatavien perintää varten. Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena on näin ollen asunnon menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen sekä perimiskulut. Oikeuskäsittely aiheuttaa myös maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin.

Maksu Myöhässä

Vuokran muodostuminen

Kouvolan Asunnot Oy toimii omakustanneperiaatteella: tulojen tulee kattaa menot. Yhtiössä vuokra määräytyy talokohtaisesti. Jokaisen asunnon vuokra muodostuu pääomakuluista ja hoitokuluista. Pääomakuluihin kuuluvat talon rakennusaikaisten ja perusparannuslainojen lyhennykset ja korot. Hoitokuluja ovat lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut. Nämä kulut on vuosittain katettava kerättävillä vuokrilla. Asukkaat siis maksavat itse yhteisesti talonsa kustannukset. Edellä mainittujen lisäksi myös vuokranmaksujen viivästymiset ja laiminlyönnit aiheuttavat korotuksia vuokriin.