Paloturvallisuus

Jokaisessa asunnossa on lakisääteisesti oltava palovaroitin. Asukkaan vastuulla on palovaroittimen hankkiminen ja toimintakunnossa pitäminen.

Varoittimen paikka on katossa, ja pienissä asunnoissa paras sijoituspaikka on makuuhuone. Palovaroittimia tulee olla 1 kpl alkavaa 60 m² kohti. Uusissa ja vuoden 2010 jälkeen peruskorjatuissa kohteissa on verkkovirralla toimivat palovaroittimet. Palovaroittimen toimintaa tulee testata säännöllisesti.

Paloturvallisuusmääräykset kieltävät tavaroiden säilyttämisen porrashuoneissa. Taloissa on yleensä omat tilat tavaroiden säilyttämistä varten. Porraskäytävissä ei saa olla esim. huoneistokohtaisia ovenedusmattoja paloturvallisuussyistä. Porrashuoneista kellaritiloihin johtavat palo-ovet on pidettävä aina suljettuina.

Pelastuslaki velvoittaa myös huolehtimaan siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä, jotta mahdolliset palo- ja muut pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa liikkumaan alueella.

Grillaaminen on sallittu vain sille varatuilla paikoilla. Grillipaikalla on noudatettava siisteyttä ja hyviä käytöstapoja sekä grillipaikan käytöstä mahdollisesti annettuja erillisiä ohjeita. Parvekkeella grillaaminen on paloturvallisuussyistä kielletty.

Kymenlaakson pelastuslaitos, kerrostalon paloturvallisuusopas (pdf)