Pysäköinti

Autopaikka varataan Kouvolan Asunnot Oy:n asiakaspalvelusta puh. 020 615 8900 tai Lähetä sähköpostia. Myös autopaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluun. Pääsääntöisesti autopaikan numero ei ole huoneiston numeroa vastaava.

Autopaikat on tarkoitettu liikennekäytössä olevien autojen pysäköintiä varten.

Vuokraamme yhden autopaikan huoneistoa kohti. Jos paikkoja on vapaana, voi huoneistolla olla useampia autopaikkoja. Ylimääräisestä paikasta joutuu kuitenkin luopumaan, mikäli autopaikkaa tarvitsee asukas, jolla ei paikkaa ole. Kaikki tolppapaikat ovat maksullisia paikkoja. Autopaikkamaksu maksetaan vuokranmaksun yhteydessä.

Autot tulee pitää pysäköintialueella niille varatuilla paikoilla. Ajoneuvon pysäköinti toisen paikalle, piha-alueelle ja pelastustielle on kielletty. Jatkuva väärinpysäköinti voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Vieraspaikat on varattu asukkaiden vieraille lyhytaikaiseen pysäköintiin. Asukkaan on ohjattava myös vieraitaan pysäköimään autot oikein.

Auton lämmityspistorasian kansi on pidettävä lukittuna ja johdot on poistettava käytön jälkeen. Autojen sisätilalämmittimet on kielletty sulakekuormituksen vuoksi.

Pysäköinninvalvonta

Joidenkin kiinteistöjemme piha- ja pysäköintialueen valvonnasta vastaa APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy (www.pysakointivalvonta.fi). Kyseisten kiinteistöjen alueelle on asennettu valvonnasta kertovat opastekyltit.

Yritys valvoo piha- ja pysäköintialueen käyttöä, jotta käyttö vastaisi alueella olevien opasteiden sekä liikennemerkkien ohjeita sekä määräyksiä. Näin toimimalla saadaan piha- ja pysäköintialueelle selkeät säännöt, joita kaikkien tulee noudattaa.

Väärinpysäköinnistä seuraa valvontamaksu. Valvontamaksussa näkyvät mm. valvontamaksun syy, päiväys ja kellonaika. Kaikki virhetilanteet valokuvataan.

Pysäköintiin liittyvät kysymykset ja muut tiedustelut pyydetään osoittamaan suoraan pysäköinninvalvonnan asiakaspalveluun puh. 020 012 012 tai Lähetä sähköpostia. Reklamaatiot käsitellään aina kirjallisesti.