Vuokraoikeuden siirto

Toisen vuokrasopimuksessa mainitun osapuolen muuttaessa pois ja toisen jäädessä asumaan, tulee poismuuttavan osapuolen toimittaa vuokranantajalle omalta osaltaan kirjallinen allekirjoitettu irtisanomisilmoitus. Tarvittaessa vuokrasopimus uusitaan pelkästään huoneistoon asumaan jäävän osapuolen nimiin. Yleensä huoneistoon maksettu rahavakuus jää asumaan jäävälle osapuolelle. Mikäli vakuutena on ollut maksusitoumus, tilanne selvitetään tapauskohtaisesti.

Vuokralaisella on myös oikeus siirtää vuokraoikeus huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Siinä tapauksessa molempien osapuolten tulee ottaa viipymättä yhteyttä vuokranantajaan vuokrasopimuksen uusimiseksi.