Biojäte kiertoon!

Julkaistu 19.5.2022|Kestävästi

Kouvolan Asunnoilla on parhaillaan käynnissä biojätteen lajittelukampanja, jossa talojen biojätteen lajittelua seurataan ja mitataan – samalla talot kilpailevat keskenään seurantavälillä biojätteen lajittelun tehostamisesta. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson Jätteen kanssa.

–Aloite oli Kouvolan Asuntojen. He toivoivat voivansa kehittää kohteidensa jätelajittelua, Kymenlaakson Jätteen laatu- ja kehityspäällikkö Virpi Leppälä kertoo. Kampanjaan valittiin biojäte ensimmäiseksi, koska äskettäin uudistunut jätelaki on tuonut sille lisää keräysvelvoitteita ja tehostamisvaatimuksia. 

Leppälän mukaan lajitteluvalinnoilla jokainen voi huolehtia siitä, että myös seuraavilla sukupolvilla on puhdasta ympäristöä ja luontoa. On parempi kierrättää biojäte hyötykäyttöön kuin antaa se loppujätteen kanssa poltettavaksi. – Lisäksi jos asiakas kerää biojätteen erikseen, hänen on mahdollista säästää kustannuksia loppujäteastian tyhjennysväleissä. 

Kymenlaakson Jätteen laatu- ja kehityspäällikkö Virpi Leppälä kertoo, että kierrättämällä voi myös säästää kustannuksissa.

Biojätteestä kaasua ja lannoitetta

Kouvolassa kierrätetty biojäte päätyy Gasum Oy:lle Mäkikylään, jossa se otetaan hyötykäyttöön energiana ja materiaalina. Biojätteestä tuotetaan biokaasua, joka on oiva polttoaine. – Esimerkiksi meillä Kymenlaakson Jätteellä on kaksitoista biokaasulla kulkevaa autoa, Leppälä kertoo. Biokaasun valmistuksesta jää aina jäljelle myös eloperäistä massaa, joka on erinomainen lannoite. 

Palkintona pihajuhla

Biojätekampanjaan valittiin Kouvolan Asunnoilta viisi kohdetta. Kampanjaa siivittää kokeilussa mukana olevien kohteiden välinen kilpailu jätteidenlajittelussa. Talojen jätteistä tehdään alku-, väli- ja loppukartoitukset, eli ne mitataan ja punnitaan. Kampanjan lopuksi selviää, mikä taloista on onnistunut lisäämään biojätteen lajittelua tehokkaimmin ja laadukkaimmin niin, että jätteet päätyvät lopulta oikeaan loppujäteastiaan. – Annoimme kohteiden jokaiselle asukkaalle biojätteen lajitteluun tarvittavat välineet. Jaoimme jokaiseen asuntoon oman biojätekeräysastian ja riittävästi biojätepusseja. Tarjoamme asukkaille myös neuvontaa ja lajitteluohjeita, Leppälä sanoo. 

Taloista se, joka tehostaa eniten biojätteen keräystä ja lajittelua, saa tulevana kesänä palkinnoksi mukavan pihajuhlan. – Luvassa on ruokaa ja yhdessäoloa oman talon pihamaalla.

Kierrätys vaikuttaa asumiskustannuksiin

Kierrätyshankkeella selvitetään myös asukkaiden tottumuksia jätteenlajittelussa. Siksi hankkeeseen valittiin Kouvolan Asuntojen markkinointi- ja viestintäasiantuntija Mari Martikaisen mukaan profiililtaan erilaisia taloja. – Mukana on opiskelijatalo, rivitalo ja kolme kerrostaloa. Haluamme lisätä tietoisuutta oikeaoppisesta lajittelusta ja saada asukkaat lajittelemaan jätteet paremmin.

Martikaisen mukaan Kouvolan Asuntojen asukkaat ovat kierrättäneet jätteensä pääosin hyvin. Hän uskoo, että lajittelusta kiinnostuneita olisi asunnoissa enemmänkin, mutta kaikki eivät aina tiedä, mihin jakeeseen mikäkin jäte kuuluu.

Yleisesti taloyhtiöissä lajittelu vaikuttaa suoraan jätehuollon ja asumisen kustannuksiin. Näin on myös Kouvolan Asuntojen kohteissa. – Kampanjalla haluamme viestittää asukkaille, että oikein lajittelemalla he pystyvät vaikuttamaan paitsi ympäristöön, myös kohtuuhintaiseen asumiseen.