Elämänlaatua asukkaalle

Viihtyisä ja turvallinen asuminen
Yhteisöllisyyden edistäminen
Sujuva asiakaspalvelu

Asukas on toimintamme keskiössä ja seuraamme asukastyytyväisyyttä säännöllisesti. Edistämme viihtyisää asumista pitämällä huolta kiinteistöjen ja asuntojen kunnosta, turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Asukastoimintaa tukemalla vahvistamme yhteisöllisyyttä ja hyvää naapuruutta sekä lisäämme asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteensä ja asuinympäristöönsä. Panostamme asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen.

Painopiste Tavoitteet Toimenpiteet
Viihtyisä ja turvallinen asuminen Asukastyytyväisyyden parantaminen

Ylläpidämme ja korjaamme kiinteistöjämme suunnitelmallisesti.

Panostamme kiinteistönhuollon ja siivouksen laatuun ja laadun seurantaan.

Mittaamme asukastyytyväisyyttä säännöllisesti toiminnan kehittämiseksi.

Otamme käyttöön kiinteistönhuollon ja siivouksen laadunhallintajärjestelmän.

Kehitämme asukaspalautteen käsittelykäytäntöjä.

Toteutamme asukastyytyväisyyskyselyn vuosittain ja teemme kohdennettuja kyselyitä.

Kehitämme asumisen aikaisia palveluita.

Yhteisöllisyyden edistäminen Aktiivinen asukastoiminta taloissa, hyvän naapuruuden tukeminen
​​​​​​​
Lisäämme asukastoimikuntien määrää vuosittain ja tuemme niiden toimintaa.Kehitämme asukastoimintaa ja muita yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.
Järjestämme talokohtaisia asukaskokouksia ja asukastoiminnan esittelytilaisuuksia.

Tiivistämme yhteistyötä toimikuntien kanssa.

Järjestämme asukastapahtumia.

Sujuva asiakaspalvelu Laadukas asiakaspalvelu ja vaivaton asiointi

Tarjoamme monipuoliset palvelu- ja viestintäkanavat sekä informatiiviset ja asukkaiden tarpeita palvelevat asukassivut.

Mittaamme asiakaspalvelun laatua.

Lisäämme sähköisiä palveluita.

Kehitämme asukassivuja.
​​​​​​​
Kehitämme asiakasprosessien toimivuutta.

Toimenpiteitä

Kouvolan Asunnot haastaa asukkaat Miljoona roskapussia -kampanjaan

Julkaistu 20.4.2023 | AsukastoimintaKestävästi

Kouvolan kaupungin vuosittain järjestämä Siisti Siti -siivoustempaus on tänä vuonna mukana YLE:n Miljoona roskapussia-kampanjassa, jossa koko Suomi kerää roskia aikavälillä 13.4.-14.6.2023. Kampanjan tavoitteena on kerätä valtakunnallisesti miljoona pussia luontoon kuulumatonta roskaa.

Lue artikkeli »

Asukkaiden viestinkantajat

Julkaistu 30.6.2022 | Kotona

Tuovi Hyvönen ja Eero Hasu pitävät asukkaiden puolia Kouvolan Asuntojen hallituksessa.

Lue artikkeli »

Paloturvallisuus on ennakointia ja riskien arviointia

Julkaistu 9.6.2022 | Kotona

Pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan kiinteistönomistaja on vastuussa asuinkiinteistöjensä turvallisuudesta. Kouvolan Asuntojen yhteistyö paikallisviranomaisten, kuten Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa onkin tiivistä.

Lue artikkeli »