Elinvoimainen ympäristö

Hiilijalanjäljen pienentäminen
Kierrätyksen edistäminen
Ympäristöystävällinen asuminen

Ympäristötoimintamme on suunnitelmallista ja tähtää ympäristökuormituksen jatkuvaan vähentämiseen. Edistämme kestävää asumista energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla sekä panostamalla kierrätysmahdollisuuksiin. Aktiivisella asukasviestinnällä kannustamme asukkaitamme ympäristöasioiden huomioimiseen arjessa. Rakentamisessa kiinnitämme huomiota rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Painopiste Tavoitteet Toimenpiteet

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Energiankäytön hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Vähennämme energian- ja vedenkulutusta.

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta suunnitelmallisesti.

Lisäämme uusiutuvan energian osuutta.

​​​​​​​Tehostamme kulutusseurantaa ja kehitämme raportointia.

Lisäämme kiinteistöjä kiinteistöautomaatiojärjestelmän piiriin.

Toteutamme lämmitysjärjestelmämuutoksia ja selvitämme vihreän energian hankinnan lisäämistä.

Aloitamme energian CO2-päästölaskennan.​​

Kierrätyksen edistäminen Lajittelun tehostaminen, loppujätteen määrän vähentäminen

Kehitämme kiinteistöjen jätepisteiden ja jätehuollon toimivuutta.

Lisäämme lajittelumahdollisuuksia asunnoissa.

Huomioimme kierrätyksen uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä.

​​​​​​​Rakennamme jätekatoksia, uusimme jätepisteitä ja lisäämme lajitteluohjeistusta.

Optimoimme jäteastioiden määrän ja tyhjennysvälit kiinteistökohtaisesti.

Laadimme jätehuollon suunnitteluohjeen uudisrakennus- ja perusparannuskohteisiin.

Ympäristöystävällinen asuminen Ympäristötietoisuuden lisääminen, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista tiedottaminen

Lisäämme asukasviestintää ja järjestämme tapahtumia ja kampanjoita.

​​​​​​​Viestimme arjen ympäristöteoista ja järjestämme ympäristöaiheisia koulutuksia asukastoimikunnille.

Toimenpiteitä

Vedensäästökampanjalla hyviin tuloksiin

Julkaistu 24.8.2023 | KestävästiVastuullisuus

Lue artikkeli »

Uutta keskustan vuokra-asuntotarjontaan – Halkotorinkujan rakennustöitä valmistellaan

Julkaistu 8.6.2023 | KestävästiUutiset

Kouvolan Asuntojen rakennushanke Halkotorinkujalla etenee. Suunnitellun uudiskohteen rakennuslupahakemus on kaupungin teknisen lautakunnan lupajaoston asialistalla 14.6.2023. Alueen rasitteiden siirtotyöt ovat jo käynnissä.

Lue artikkeli »

Kouvolan Asunnot haastaa asukkaat Miljoona roskapussia -kampanjaan

Julkaistu 20.4.2023 | AsukastoimintaKestävästi

Kouvolan kaupungin vuosittain järjestämä Siisti Siti -siivoustempaus on tänä vuonna mukana YLE:n Miljoona roskapussia-kampanjassa, jossa koko Suomi kerää roskia aikavälillä 13.4.-14.6.2023. Kampanjan tavoitteena on kerätä valtakunnallisesti miljoona pussia luontoon kuulumatonta roskaa.

Lue artikkeli »