Elinvoimainen ympäristö

Hiilijalanjäljen pienentäminen
Kierrätyksen edistäminen
Ympäristöystävällinen asuminen

Ympäristötoimintamme on suunnitelmallista ja tähtää ympäristökuormituksen jatkuvaan vähentämiseen. Edistämme kestävää asumista energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla sekä panostamalla kierrätysmahdollisuuksiin. Aktiivisella asukasviestinnällä kannustamme asukkaitamme ympäristöasioiden huomioimiseen arjessa. Rakentamisessa kiinnitämme huomiota rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Painopiste Tavoitteet Toimenpiteet

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Energiankäytön hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Vähennämme energian- ja vedenkulutusta.

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta suunnitelmallisesti.

Lisäämme uusiutuvan energian osuutta.

​​​​​​​Tehostamme kulutusseurantaa ja kehitämme raportointia.

Lisäämme kiinteistöjä kiinteistöautomaatiojärjestelmän piiriin.

Toteutamme lämmitysjärjestelmämuutoksia ja selvitämme vihreän energian hankinnan lisäämistä.

Aloitamme energian CO2-päästölaskennan.​​

Kierrätyksen edistäminen Lajittelun tehostaminen, loppujätteen määrän vähentäminen

Kehitämme kiinteistöjen jätepisteiden ja jätehuollon toimivuutta.

Lisäämme lajittelumahdollisuuksia asunnoissa.

Huomioimme kierrätyksen uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä.

​​​​​​​Rakennamme jätekatoksia, uusimme jätepisteitä ja lisäämme lajitteluohjeistusta.

Optimoimme jäteastioiden määrän ja tyhjennysvälit kiinteistökohtaisesti.

Laadimme jätehuollon suunnitteluohjeen uudisrakennus- ja perusparannuskohteisiin.

Ympäristöystävällinen asuminen Ympäristötietoisuuden lisääminen, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista tiedottaminen

Lisäämme asukasviestintää ja järjestämme tapahtumia ja kampanjoita.

​​​​​​​Viestimme arjen ympäristöteoista ja järjestämme ympäristöaiheisia koulutuksia asukastoimikunnille.

Toimenpiteitä

Vedenkäyttöä kohtuullistamalla kohti kestävää asumista

Julkaistu 15.6.2022 | AsukkaalleKestävästi

Lue artikkeli »

Biojätteen lajittelun tehostamiskampanjan tulokset

Julkaistu 2.6.2022 | Kestävästi

Lue artikkeli »

Biojäte kiertoon!

Julkaistu 19.5.2022 | Kestävästi

Lue artikkeli »