Asunnonvaihto

Asuntoa on mahdollista vaihtaa elämäntilanteen, kuten terveydentilan, perhekoon tai taloudellisen tilanteen muuttuessa. Asunnonvaihtoa haetaan täyttämällä asuntohakemus. Vuokralaisilla on myös mahdollisuus vaihtaa asuntoja keskenään Asunnonvaihtopörssin kautta.

Asunnonvaihdolle tulee olla hyväksyttävä syy, esim.

  • terveydelliset syyt (hakemuksen liitteeksi lääkärintodistus),
  • perhekoon muuttuessa asunto liian pieni tai suuri,
  • taloudellisen tilanteen muuttuessa asunto liian kallis.

Hyväksyttävä syy ei ole

  • työpaikan vaihto toiseen kaupunginosaan,
  • naapurin aiheuttama häiriö,
  • asunnon varustetaso (esim. parveke puuttuu).

Asunnonvaihto hyväksytään, mikäli nykyisessä asunnossa on asuttu vähintään vuosi, asumisen aikana vuokrat on maksettu ajallaan, asuntoa on hoidettu hyvin, eikä asunnossa ole vietetty muita asukkaita häiritsevää elämää.

Asunnonvaihtoa ei myönnetä toiseen samankokoiseen asuntoon (esim. kaksiosta toiseen kaksioon). Useisiin asunnonvaihtoihin ei suostuta edes vuoden asumisen jälkeen. Ennen asunnonvaihtoa tekninen isännöitsijä tekee nykyisessä asunnossa tarkastuksen asunnon kunnon toteamiseksi.

Asunnonvaihtoa haettaessa on hyvä huomioida, että vanhan asunnon vakuusmaksua ei voi siirtää uuteen asuntoon. Vakuusmaksu uuteen asuntoon on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vanha vakuusmaksu palautetaan lopullisen muuttotarkastuksen jälkeen, mikäli kaikki vuokrasuhteeseen kuuluvat velvoitteet on hoidettu.

Uuteen asuntoon ei välttämättä tulla tekemään remonttia.