Muuttopäivä

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen mukainen vuokrasuhteen alkamispäivä.

Taloon muutto

Asunto on tarkastettu ennen uuden asukkaan muuttoa. Taloon muutettaessa täytyy myös itse tarkastaa asunto ja ilmoittaa mahdollisista havaitusta vioista huoneiston kuntotarkastuslomakkeella, joka annetaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Lomakkeen voi tarvittaessa tulostaa myös tästä. Lomake on täytettävä ja palautettava 7 vuorokauden kuluessa huoneistoon muuttamisesta. Jos lomaketta ei palauteta, siirtyy vastuu mahdollisista puutteista vuokralaiselle. Vioista voi ilmoittaa lisäksi myös vikailmoitusnumeroon 020 615 8952.

Useimmissa taloissa on mahdollista ajaa muuttoauto lähelle taloa tavaroiden siirtämisen helpottamiseksi. Tällöin on muistettava noudattaa riittävää varovaisuutta ja huolehtia, ettei muuttoautolla rikota pihoja tai rakennuksia. Samoin tavaroita kannettaessa on noudatettava varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi.

Muuton yhteydessä tulee tehdä ilmoituksia moniin eri paikkoihin, ks. muuttajan muistilista.

portaat.jpg