Vakuus

Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja kuitti maksetusta vakuusmaksusta on esitettävä vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta maksaa vakuutta rahana, tulee olla yhteydessä Kelaan maksusitoumuksen saamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Päätös maksusitoumuksen myöntämisestä tulee olla tehtynä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Vakuusmaksu on 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Yleensä vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen, mutta jos hakijalla on aikaisemmin ollut ongelmia vuokranmaksuissa Kouvolan Asunnot Oy:n vuokra-asunnossa tai hänellä on esimerkiksi ulosotossa vuokravelkaa jollekin muulle vuokranantajalle, voidaan vaatia vakuudeksi maksimissaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vakuusmaksu palautetaan noin kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymispäivästä lukien. Vakuutta käytetään poismuuton jälkeen, jos vuokralainen ei ole hoitanut velvoitteitaan, esimerkiksi tehnyt loppusiivousta, palauttanut asunnon kaikkia avaimia tai maksanut kaikkia vuokria. Mahdollinen maksusitoumus palautetaan sen myöntäjälle tai käytetään edellä mainittuihin kuluihin.