Vuokrasopimus

Kirjallinen vuokrasopimus allekirjoitetaan asiakaspalvelupisteessä vakuusmaksun maksamisen jälkeen. Vuokrasopimukseen tarvitaan kaikkien sopimuksen osapuolten allekirjoitukset.

Seuraavat liitteet tulee esittää ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista:

  • palkkatodistukset tai viimeisimmät tilinauhat työssäkäyviltä
  • viimeisimmän veroehdotuksen erittelyosat yli 18-vuotiailta
  • opiskelutodistus kaikilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
  • selvitys mahdollisen omaisuuden käyvästä arvosta
  • luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista
  • mahdolliset muut asunnontarpeeseen vaikuttavat asiakirjat (esim. raskaustodistus)

Vuokrasopimus on joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa, kunnes sopimus irtisanotaan tai puretaan. Määräaikainen vuokrasopimus sitoo molempia osapuolia sopimusajan.

Pariskunnille tehdään vuokrasopimus yleensä molempien nimiin.

Asunnon avaimet luovutetaan useimmiten vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja avainten luovutuksen yhteydessä on esitettävä voimassaoleva henkilöllisyystodistus.