Kestävä liiketoiminta

Vastuullinen talous
Luotettavat kumppanuudet

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme ja sen kehittämisen perusta. Huolehdimme liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja kohtuuhintaisen asumisen jatkuvuudesta. Turvaamme kiinteistökannan arvon säilymisen pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla kiinteistöjen elinkaaren ajan. Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi ja edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme.

Painopiste Tavoitteet Toimenpiteet
Vastuullinen talous Taloudellisen arvon turvaaminen ja kasvattaminen, läpinäkyvä ja eettinen toiminta

Parannamme asuntojen käyttöastetta.

Turvaamme kohtuuhintaisen asumisen.

Ylläpidämme ja kehitämme kiinteistökantaa suunnitelmallisesti.

Arvioimme toimintaamme kohdistuvat riskit kattavasti ja säännöllisesti.

Varmistamme toimintamme vastuullisuuden ja eettisyyden.

Viestimme ja raportoimme toiminnastamme avoimesti ja oikea-aikaisesti.

Seuraamme asuntojen käyttöastetta kuukausittain.

Tehostamme markkinointia ja viestintää.

Laadimme pitkän aikavälin kiinteistöstrategian.

Otamme käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan.

Päivitämme eettiset periaatteet.

Kehitämme toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan tiedon raportointia ja hyödyntämistä.

Luotettavat kumppanuudet Toimivat ja pitkäkestoiset kumppanuudet, harmaan talouden torjunta

Käymme säännöllisesti palaute- ja kehittämiskeskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Noudatamme tilaajavastuuta ja huomioimme vastuullisuuden hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Sitoutamme yhteistyökumppanit asiakaspolkuun.

Toimenpiteitä

Tahtiallianssi etenee aikataulussaan

Julkaistu 12.7.2022 | Peruskorjaus

Lue artikkeli »

Kerrostalon saneeraustyöt alkoivat

Julkaistu 13.5.2022 | Peruskorjaus

Kouvolan Asunnot peruskorjaa neljä kerrostaloa seuraavan neljän vuoden aikana. Viialankatu 5 on niistä ensimmäinen.

Lue artikkeli »

Peruskorjauskonseptin pelikirja

Julkaistu 30.11.2021 | KestävästiPeruskorjaus

Lue artikkeli »