Ohita navigaatio

Asuminen

Opiskelija-asunto voi olla ensimmäinen oma kotisi. Itsenäinen asuminen tuo mukanaan vapautta, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia. Näiltä sivuilta ja alla olevasta asumisoppaasta löydät paljon hyödyllistä tietoa opiskelija-asunnossa asumisesta ja asunnon hoitamisesta. Muistathan, että autamme sinua mielellämme asumista koskevissa asioissa. Ota yhteyttä, jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen.

attachmentASUMISOPAS (PDF 1,93 Mt)

Opiskelijakodin asumisopas (PDF 1,93 Mt)

Vuokraan sisältyy laajakaista nettiyhteys 10 Mbit/s (25 Mbit/s 1.6.2020 alkaen), lisämaksusta voit tilata suurempia nopeuksia. Nettiliittymän toimittaminen edellyttää rekisteröinnin eli liittymätilauksen. Ota yhteyttä Elisaan, niin saat nettiliittymän käyttöösi. Internet-yhteyttä varten tarvitset oman VDSL2-modeemin. Prikaatintie 4 -talossa internet-yhteys toimii suoralla kytkennällä asunnon datapistokkeeseen, langatonta yhteyttä varten tarvitaan oma modeemi.

Elisan laajakaistayhteydet

Monenlaiset äänet kuuluvat normaaliin asumiseen ja elämiseen, eikä asukkailta voi vaatia täyttä hiljaisuutta. Hiljaisuusaika taloissa on kello 22 - 7, jolloin on pienennettävä äänenvoimakkuutta.

Jos talossasi on asumishäiriöitä, voit tehdä häiriöilmoituksen.

Opiskelijataloissamme on vartiointipalvelu rauhallisen asumisen varmistamiseksi. Häiriötilanteissa voit soittaa vartiointiliikkeen päivystysnumeroon. Vartiointiliikkeen yhteystiedot löydät ilmoitustaululta. Vartijan käynnistä tulee tapahtumailmoitus asumisneuvojalle. Jos joudut soittamaan poliisit paikalle häiriöiden vuoksi, muista ilmoittaa asiasta asumisneuvojalle. Vuokranantaja ei saa poliisilta tietoa käynnistä.

Lisätietoja voit kysyä Kouvolan Asunnot Oy:n asumisneuvojilta:
asumisneuvonta@kouvolanasunnot.fi
puh. 020 615 8007

Turvallisuus ja asumisen viihtyvyys

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa tulee asumisessa noudattaa lainsäädännön ja näiden järjestyssääntöjen määräyksiä. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat lakia ja järjestyssääntöjä.

Yleinen hiljaisuusaika on kello 22.00-7.00, jolloin asukkaille suodaan yörauha. Päihdyttävien aineiden nauttiminen piha-alueella ja yleisissä tiloissa ei ole sallittua.

Huoneistot

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Havaituista vioista ja puutteista, kuten vesivuodot, rakenneviat tms. on viivytyksettä ilmoitettava huoltoliikkeelle tai vuokranantajalle. Huoneistoissa ei tule viettää muita asukkaita häiritsevää elämää. Havaituista häiriöistä on ilmoitettava yhtiön toimistoon. Ammatin tai liiketoiminnan harjoittaminen huoneistossa vaatii vuokranantajan luvan. Poistuessaan huoneistosta 7 päivää pidemmäksi ajaksi on siitä ilmoitettava huoltoyhtiölle.

Parvekkeet

Parvekkeet tulee pitää siistinä ja puhtaana lumesta eikä sieltä saa heittää roskia alas. Ruoanlaitto parvekkeilla ei ole sallittu eikä parveketta saa käyttää varastona. Vaatteiden ja liinavaatteiden tuuletus on sallittu parvekekaiteen sisäpuolella.

Yhteiset tilat

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä ei ole sallittua.

Varastotilat

Varastotiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä eikä mitään polttomoottorilla varustettua laitetta, myös niiden korjaaminen kiinteistön tiloissa ja pihamaalla ei ole sallittua. Varaston käytävillä tai porraskäytävissä ei saa säilyttää tavaroita ja varastokopit tulee pitää lukittuina.

Pesutupa ja saunatilat

Talon yhteiset pesutilat on tarkoitettu vain talon asukkaita varten omalla varatulla vuorolla. Pesulatiloja ja siellä olevia koneita on käytettävä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ulkoalueet

Polkupyörät ja muut ulkoiluvälineet tulee säilyttää niille varatuissa telineissä ja tiloissa.

Autot pidetään vain paikoitusalueella niille varatuilla paikoilla. Autopaikat on tarkoitettu vain liikennekäytössä olevien autojen pysäköintiä varten. Porraskäytävien eteen ajo on sallittu poikkeustilanteissa ja vain lyhytaikaisesti esim. muuttoautolle tai invataksille. Ajoneuvojen korjaaminen kiinteistön alueella ei ole sallittu.

Auton lämmityspistorasiat on pidettävä lukittuna ja lämmitysjohdot poistettava käytön jälkeen tolpasta.

Istutusten ja nurmikoiden kaikenlainen vahingoittaminen on kielletty.

Grillaaminen on sallittu vain sille varatulla paikalla. Grillipaikalla on noudatettava siisteyttä ja hyviä käytöstapoja sekä grillipaikan käytöstä mahdollisesti annettuja erillisiä ohjeita. Yleinen hiljaisuusaika koskee myös piha-aluetta ja grillipaikkaa.

Mattojen tomutus on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

Tupakointi

Tupakointi huoneistoissa ja kaikissa yleisissä tiloissa on kielletty. Parvekkeella tupakoidessa on varmistuttava, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Tupakantumppien heittäminen parvekkeelta tai jättäminen ulkoalueille ei ole sallittua.

Jätehuolto

Talousjätteet on vietävä pihalla oleviin jäteastioihin jäteyhtiön lajitteluohjeen mukaisesti. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa tehdä tarpeitaan piha-alueelle.

Seuraamukset ja vahingonkorvausvelvollisuus

Näiden järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin. Seurauksena voi olla vuokrasopimuksen purku.

Kiinteistön omaisuuden vahingoittamisesta yhtiö perii täysimääräisen vahingonkorvauksen. Vahingon aiheuttaja, tai alaikäisen kyseessä ollessa hänen vanhempansa, ovat vahingonkorvausvelvollisia.

Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen on kaikkien yhteinen etu. Lajittelemalla jätteet oikein vähennät ympäristön kuormitusta sekä asumisen kustannuksia. Asukkaana olet avainasemassa talosi jätehuollon toimivuudessa. Harkitse, mitä roskikseesi laitat!

Laita jätteet jätepisteessä oikeisiin lajittelu- ja kierrätysastioihin. Älä jätä roskia jäteastioiden ulkopuolelle tai piha-alueelle.

Kymenlaakson Jäte: lajitteluohjeet

Kymenlaakson Jäte: jäteasemat

Soluasunto on yhteisö, jossa pelisäännöt luodaan yhdessä sopien. Vastuu yhteisestä asunnosta perustuu yhteisvastuuperiaatteelle. Tämä tarkoittaa, että soluasunnon asukkaana sinulla on vastuu asunnon hoidosta yhdessä muiden solussa asuvien kanssa. Jotta asuminen yhdessä sujuu mahdollisimman mukavasti, on hyvä sopia etukäteen, miten huolehditte siisteydestä ja viikkosiivouksesta.

Soluasunnon yhteiset tilat ja parveke on pidettävä siistinä. Liesi, uuni ja työtasot puhdistetaan ruuanvalmistuksen jälkeen. Jokainen tiskaa omat astiansa. Jääkaapista jokainen luonnollisesti syö vain omia ruokiaan. Tarkemmat ohjeet soluasunnon siivouksesta löydät attachmentasumisoppaasta (PDF 1,93 Mt).

Muistathan, että soluhuone on tarkoitettu yhdelle henkilölle - vuokralaiselle. Tyttö- tai poikakaveri ei voi siinä asua.

Lemmikkejä ei voi pitää soluasunnoissa.

Tupakointi soluhuoneistossa on ehdottomasti kielletty. Parvekkeella tupakoivien on hankittava astia tupakantumpeille.

Jos koko asunto jää asumattomaksi esim. kesän ajaksi, viimeinen muuttaja huolehtii jääkaapin virtajohdon irrottamisesta ja jättää jääkaapin oven auki.

Vuokra ja mahdollinen autopaikkamaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä kuukauden 5. päivä. Muuton yhteydessä saat vuokralaskun, jonka viitenumero pysyy samana joka kuukausi. Vuokran voit maksaa myös e-laskuna tai suoramaksuna. E-laskusopimuksen voit tehdä omassa verkkopankissasi ja suoramaksusopimuksen pankissasi. Sopimuksessa tunnisteena käytetään vuokranmaksun viitenumeroa. Vuokrasopimuksen mukaista eräpäivää ei voi muuttaa.

Lähetämme uuden vuokralaskun vuosittain vuokrantarkistuksen yhteydessä. Mahdollisesta vuokrankorotuksesta ilmoitamme kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Vuokranmaksusta on tärkeä huolehtia ajallaan. Maksuvaikeuksissa kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä vuokravalvontaan. Mikäli vuokranmaksusi viivästyy, lähetämme sinulle maksukehotuksen. Maksukehotukseen lisäämme lain salliman perintäkulun. Myöhästyneestä vuokrasta perimme viivästyskorkoa, jonka laskutamme kahdesti vuodessa.

Tarkista Kelalta onko sinulla mahdollisuus saada tukea asumiskustannuksiin. Kouvolan Asunnoilla on käytössä sähköinen tiedonsiirto Kelan kanssa. Asumistukiasioissa sinun ei tarvitse toimittaa Kelaan asumista koskevia liitteitä.

Vuokrasopimus voidaan purkaa maksamattomien vuokrien vuoksi. Tarvittaessa maksamattomat vuokrat peritään asukkaalta oikeusteitse.

Vuokravalvonta palvelee kaikissa vuokrien laskutukseen ja maksamiseen liittyvissä asioissa:
puh. 020 615 8914
vuokravalvonta@kouvolanasunnot.fi

Ilmoita viipymättä vikailmoitusnumeroomme puh. 020 615 8952 kaikki havaitsemasi kiinteistön sekä huoneiston viat, puutteet ja vahingoittuminen. Kiireettömän vikailmoituksen voit tehdä myös sähköisesti Asukassivujen kautta .

Mikäli et asu kesän aikana opiskelija-asunnossasi, mutta haluat pitää asunnon, sinulla on mahdollisuus asunnon varastovuokraukseen touko-elokuun ajalla. Varastovuokra on vain puolet kuukausivuokrasta. Tämä edellyttää, että palautat avaimesi toimistolle poissaolokuukausien ajaksi. Tavarasi voit jättää omaan lukittuun huoneeseesi. Hyväksymme vain täydet kalenterikuukaudet, eli jos esim. palautat avaimesi vasta 5. päivä, joudut maksamaan koko vuokran siltä kuukaudelta.

Varastovuokraus on mahdollista vain 1.4. voimassa olevissa sopimuksissa.