Asumisen häiriöt ja vartiointi

Ohjeita häiriötilanteisiin

Asumishäiriöihin on hyvä puuttua mahdollisimman nopeasti.

Asukas voi halutessaan keskustella ensin häiriötä aiheuttavan naapurin kanssa. Häiriötapauksista ilmoitetaan täyttämällä kirjallinen häiriöilmoituslomake. Häiriöilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä ilmoittajan tietoja kerrota häiriön aiheuttajalle. Ilmoituksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millainen häiriö on ollut ja onko häiriö ollut toistuvaa. Häiriöilmoituksessa tulee pääsääntöisesti olla kahden eri asunnossa asuvan henkilön yhteystiedot. Nimettömiä ilmoituksia ei huomioida. Häiriöilmoitukset toimitetaan Kouvolan Asunnot Oy:n asumisneuvojille.

Häiriöilmoituslomake

Häiriötä aiheuttavalle asukkaalle annetaan huomautus tai varoitus. Mikäli häiriöt edelleen jatkuvat, tulee asiasta olla uudelleen yhteydessä. Häiriön vakavuudesta riippuen asukkaalle annetaan varoitus tai vuokrasopimus voidaan purkaa. Jos asukas kiistää häiriöt ja vuokrasopimuksen purkamisen, asia jätetään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Häiriöitä todistamaan tarvitaan yleensä vähintään kaksi henkilöä.

Vartiointi

Opiskelijataloissa on vartiointipalvelu rauhallisen asumisen varmistamiseksi. Mikäli talossa ilmenee järjestyshäiriöitä, voi asukas soittaa vartiointiliikkeen päivystysnumeroon 010 666 5219. Soittajan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa sekä puhelinnumeronsa hälytystä tehdessä. Soittajan henkilöllisyys ei tule ilmi mahdollisissa jatkotoimenpiteissä. Vartijan käynnistä tulee tapahtumailmoitus vuokranantajalle.

Jos häiriöiden vuoksi joudutaan soittamaan paikalle poliisit, on häiriöistä ilmoitettava myös asumisneuvojalle. Poliisi ei tiedota vuokranantajaa mahdollisista häiriöistä.

Häiriöilmoitukset lähetetään osoitteeseen:
Kouvolan Asunnot Oy
Kauppalankatu 6 A
45100 Kouvola

Lisätietoja antaa asumisneuvoja
Kaisu Tulokas, puh. 020 615 8007, Lähetä sähköpostia