Vuokranmaksu

Vuokranmaksun eräpäivä on kuukauden 5. päivä. Vuokra ja mahdollinen autopaikkamaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Jos autopaikkamaksu puuttuu vuokralaskusta, se pitää lisätä sinne itse.

Vuokranmaksua varten asukas saa vuokralaskun muuttaessaan asuntoon. Vuosittaisen vuokrantarkistuksen yhteydessä asukkaalle lähetetään uusi vuokralasku. Vuokraa maksaessa tulee käyttää aina vuokralaskussa mainittua tili- ja viitenumeroa. Viitenumero pysyy samana joka kuukausi.

Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain. Mahdollisesta vuokrankorotuksesta ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Vuokravalvonta

Kaikissa vuokrien laskutukseen ja maksamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä vuokranantajaan puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä toimistossamme.

Keskikatu 5, 45100 Kouvola
puh. 020 615 8911
Lähetä sähköpostia

Vaikeudet vuokranmaksussa

Vuokranmaksusta on tärkeä huolehtia ajallaan. Tilapäisissä maksuvaikeuksissa on otettava yhteyttä vuokranantajaan välittömästi. Maksukehotuksesta veloitetaan lain sallima perintäkulu. Myöhästyneestä vuokrasta peritään viivästyskorkoa, joka laskutetaan kahdesti vuodessa.

Vuokrasopimus voidaan purkaa maksamattomien vuokrien vuoksi, jolloin asukas joutuu muuttamaan pois asunnosta. Tarvittaessa maksamattomat vuokrat peritään asukkaalta oikeusteitse.