Purkubetoni paikallisesti hyötykäyttöön

Julkaistu 6.10.2022|Kestävästi

Kouvolan Asunnoilla puretaan Inkeroisten Rantapellon alueella kaksi kerrostaloa: Rantapellontie 9 ja Ratatie 4. Purku-urakassa käynnissä on parhaillaan Ratatien raskaspurku. Betoni on purkujakeista määrältään suurin. Betonimurske hyödynnetään Kouvolan kaupungin katujen väylärakentamisessa Inkeroisten alueella purku-urakan jälkeen.

Rantapellontie 9 raskaspurkuvaihe 6.9.2022. Kuva: Mika Porvari, Mikapro Oy

Kouvolan Asunnot Oy ja Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttamisyksikkö on tehnyt yhteistyötä aiemmissa vastaavissa purkuhankkeissa betonimurskeen hyödyntämisessä katu- ja väylähankkeissa mm. Voikkaan Virtakiven vierassataman ja Hirvelän venesataman alueella.

Betonista eritellään ”pulveroimalla” rakenneteräkset erilleen omaksi kierrätysjakeeksi.

Betonimurskeen käyttö vähentää neitsytkiviaineiden käyttöä

Betonimurske on ympäristöystävällinen vaihtoehto neitsytkiviaineksille maarakentamisessa.  Betonimursketta voidaan käyttää sekä väylä- ja kenttärakentamiskohteissa kuten pysäköinti- ja urheilualueet.

Betonimurskeen laatu

Ennen kuin purkamisesta syntynyt jätebetoni luovutetaan hyödynnettäväksi, siitä tutkitaan kokoomanäyttein haitta-aineiden liukoisuus ja pitoisuus, materiaalijakauma ja mahdolliset epäpuhtaudet.

Betonimurske-EOW voimaan 1.9.2022

Rakennusala on odottanut pitkään ”Betonimurske-EOW-asetusta” (EOW = End of waste = ei enää jätettä). Säädöksen toivotaan avaavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusalalle. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen EOW-asetus. Tavoitteena on keventää sääntelyä ja sujuvoittaa toimintaa.

EOW-asetus = valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.