Vastuullisuus ohjaa toimintaa – päivitetty ohjelma auttaa tavoitteiden seurannassa

Julkaistu 16.9.2021|Kestävästi

Kouvolan Asunnot on luotettava ja vastuullinen toimija niin vuokranantajana, työnantajana kuin yhteistyökumppaninakin. Selkeyttääksemme vastuullisuustavoitteidemme seurantaa, laadimme tämän kevään aikana vastuullisuusohjelman vuosille 2021–2023.

Meille vastuullisuus tarkoittaa asukastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista, henkilöstömme työhyvinvointia, toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä sekä kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Se merkitsee asukkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme näkemysten kuuntelua, aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä. 

Vastuullisuus on niin olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme, että sen voisi sanoa olevan lähtökohtana koko toimintamme kehittämiselle.

Koko toiminnan keskiössä olet sinä, asukkaamme. Seuraamme asukastyytyväisyyttä säännöllisesti tehtävän asukastyytyväisyyskyselyn, asiakaspalautteiden ja käyttöasteen pohjalta ja reagoimme niistä ilmeneviin kehityskohteisiin. 

Viihtyisää asumista ja sujuvaa asiointia 

Edistämme viihtyisää asumista pitämällä huolta kiinteistöjen ja asuntojen kunnosta. Yhdessä huoltokumppaneidemme kanssa vastaamme kiinteistöissä ja huoneistoissa ilmeneviin vikoihin ja puutteisiin nopeasti. Valitsemalla oikeat kumppanit takaamme palvelun laadun koteihin asti. 

Asumisen ongelmatilanteisiin tarjoamme asumisneuvontaa. Panostamme asukastoiminnan tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Kehitämme asiakaspalvelun laatua ja sujuvuutta, mikä nykyaikana tarkoittaa pitkälti palveluiden ja asioinnin viemistä sähköisiin kanaviin, jolloin ne ovat jokaisen saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tästä konkreettisia esimerkkejä ovat uusille asukkaille tuodut sähköinen sopimuksen allekirjoitus ja avainten noutoautomaatti. 

Olemassa oleville asukkaille kehitämme Asukassivuista entistä parempaa tieto- ja asiointialustaa. Ymmärrämme myös kohtaamisen ja kuuntelun tärkeyden, ja palvelemme lisäksi perinteisin menetelmin toimistolla ja puhelimitse. 

Elinvoimainen ympäristö

Pyrimme omilla toimillamme ympäristökuormituksen jatkuvaan vähentämiseen. Edistämme kestävää asumista energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla ja kiinnitämme rakentamisessa huomiota rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Kiinteistöjen kierrätysmahdollisuuksiin panostamalla ja jätteiden lajitteluun liittyvää tietoutta jakamalla kannustamme asukkaitamme ympäristöasioiden huomioimiseen omassa arjessaan. 

Vastuullinen liiketoiminta

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme ja sen kehittämisen perusta. Huolehdimme liiketoimintamme taloudellisesta kannattavuudesta ja sitä kautta mahdollistamme kohtuuhintaisen asumisen jatkuvuuden. 

Turvaamme kiinteistökannan arvon säilymisen pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla kiinteistöjen elinkaaren ajan. Tätä varten on laadittu kiinteistöstrategia, jolloin kiinteistöt ja niiden elinkaari ovat helposti hallittavissa. 

Henkilöstö voimavarana

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme tavoitteiden saavuttamisessa. Huolehdimme työturvallisuudesta, ylläpidämme ja edistämme työhyvinvointia sekä kannustamme osaamisen kehittämiseen. Pidämme tärkeänä, että jokainen työntekijämme viihtyy työssään ja voi hyödyntää osaamistaan, sillä uskomme, että motivoitunut ja palvelualtis henkilökunta näkyy ja kuuluu myös asukkaille.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet tukemaan erityisesti viittä toimintamme kannalta olennaisinta kestävän kehityksen tavoitetta:

Terveyttä ja hyvinvointia

Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Edistämme asukkaiden hyvinvointia huolehtimalla asumisen viihtyisyydestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä tukemalla yhteisöllisyyttä.

Edullista ja puhdasta energiaa

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme vastuullinen työnantaja ja yhteistyökumppani. Edellytämme vastuullisuutta yhteistyökumppaneiltamme.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tarjoamme kohtuuhintaisia ja turvallisia vuokra-asuntoja sekä edistämme ympäristöystävällistä asumista.

Ilmastotekoja

Hillitsemme ilmastonmuutosta pienentämällä hiilijalanjälkeä.