Saavutettavuusseloste

Kouvolan Asunnot Oy pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kouvolanasunnot.fi -verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1 (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Yleistä

  • Tekstin suurentaminen: Kaikki navigaation eivät asetu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. Linkit asettuvat osittain toistensa päälle (WCAG 1.4.4).

Linkit ja navigointi

  • Linkkien tarkoitus: Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä linkkitekstistä, esimerkiksi sähköisiin palveluihin etampuuri-alustalle johtavia linkkejä ei ole merkitty aina ohjelmallisesti, jotta käyttäjä ymmärtäisi poistuvansa kouvolanasunnot.fi-sivustolta. (WCAG 2.4.4)

Muut yksittäiset toiminnallisuudet

  • Lomakkeiden virheviestit: Virheviestejä ei lueta ääneen ruudunlukijalle, vaan kohdistus säilyy virheellisesti täytetyn lomakkeen jälkeen Lähetä-painikkeessa (WCAG 4.1.3).

Liitetiedostot

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka eivät ole kaikin osin saavutettavia. Sivustolla on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Chatbot

Sivustolla on giosgin tarjoama chatbot, jonka saavutettavuutta ei ole varmistettu. Giosg.com Oy vastaa itse omasta saavutettavuudestaan ja tätä elementtiä koskevat saavutettavuuspalautteet suositellaan osoitettaviksi suoraan giosg.com Oy:lle, elleivät ne häiritse kouvolanasunnot.fi-sivuston muuta toimintaa.

eTampuuri

Sivuston sähköiset palvelut (markkinointihaku, asuntohakemus, asukassivut, irtisanomisilmoitus) toimivat etampuuri-alustalla. Visma Tampuuri Oy vastaa itse omasta saavutettavuudestaan ja näitä sisältöjä koskevat saavutettavuuspalautteet suositellaan osoitettaviksi suoraan Visma Tampuuri Oy:lle.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.6.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Selekti Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan Asunnot Oy:n verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen asiakaspalvelu@kouvolanasunnot.fi. Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
saavutettavuus@avi.fi
vaihde 0295 016 000