Ohita navigaatio

Saavutettavuusseloste

Kouvolan Asunnot Oy pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kouvolanasunnot.fi -verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Yleistä

  • Kontrastit: Palvelussa on joitakin riittämättömiä tekstikontrasteja esimerkiksi valkoisen ja turkoosin, vihreän, harmaan sekä oranssin välillä (WCAG 1.4.3). Myös joidenkin käyttöliittymäkomponenttien, kuten syötekenttien ja erilaisten painikkeiden erottuminen taustasta voi olla hankalaa riittämättömien kontrastien takia (WCAG 1.4.11). Sivustolla käytettävät värit tulevat suoraan yrityksen logosta, eikä niitä tästä syystä ole vaihdettu.
  • Tekstin suurentaminen: Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. Tekstit eivät esimerkiksi aina mahdu niille annettuun tilaan ja menevät sen takia toistensa päälle tai muiden elementtien alle tai katoavat näkyvistä tai muuttuvat epäselviksi lukea. (WCAG 1.4.4)
  • Otsikot: Sivustolla on puutteita otsikoinnissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, jotkin otsikot puuttuvat kokonaan ja jotkin otsikot on esitetty vain lihavoiduin tekstein (WCAG 1.3.1).
  • Kohdistusjärjestys: Esimerkiksi someseinässä, ja joidenkin ruudunlukijoiden kohdalla myös ylänavigaatiossa, kohdistusjärjestys poikkeaa oletetusta kohdistusjärjestyksestä (WCAG 2.4.3).
  • Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus: Ylänavigaatiosta avautuvia pudotusvalikoita ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti, jotta niiden hierarkia kävisi selväksi myös ruudunlukijalle (WCAG 1.3.1).

Linkit ja navigointi

  • Uuteen välilehteen avautuvat linkit: Uuteen välilehteen avautumisesta ei kerrota ohjelmallisesti eikä visuaalisesti (WCAG 2.4.4).
  • Linkkien tarkoitus: Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä linkkitekstistä, esimerkiksi sähköisiin palveluihin etampuuri-alustalle johtavia linkkejä ei ole merkitty aina ohjelmallisesti eikä visuaalisestikaan, jotta käyttäjä ymmärtäisi poistuvansa kouvolanasunnot.fi-sivustolta. Se, että linkit lataavat PDF-tiedoston, kerrotaan jossain tapauksessa vasta latauslinkin jälkeen, ei itse latauslinkissä. (WCAG 2.4.4 & 3.2.4)

Muut yksittäiset toiminnallisuudet

  • Karusellielementit: Etusivun karuselli on nimetty nimellä "Tervetuloa", mikä ei kerro ruudunlukijalle siitä, millainen elementti on kyseessä. Tämä voi hankaloittaa elementin ymmärtämistä. Karusellin automaattisesti animoidun sisällön saa pysäytettyä Tauota karuselli -painikkeesta, mutta mikäli siitä ei paina, niin karusellin animoitu sisältö siirtää kohdistuksen odottamattomasti joko takaisin karusellin ensimmäiseen elementtiin tai koko sivuston alkuun, mikä voi hankaloittaa käyttöä ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1 & 2.4.3)
  • Taulukot: Joidenkin taulukoiden otsikoinnissa on puutteita, esimerkiksi Vastuuasiat-sivulla (WCAG 1.3.1).
  • Lomakkeiden virheviestit: Virheviestejä ei lueta ääneen ruudunlukijalle, vaan kohdistus säilyy virheellisesti täytetyn lomakkeen jälkeen Lähetä-painikkeessa (WCAG 4.1.3).

Liitetiedostot

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka eivät ole kaikin osin saavutettavia. Sivustolla on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Chatbot

Sivustolla on giosgin tarjoama chatbot, jonka saavutettavuutta ei ole varmistettu. Giosg.com Oy vastaa itse omasta saavutettavuudestaan ja tätä elementtiä koskevat saavutettavuuspalautteet suositellaan osoitettaviksi suoraan giosg.com Oy:lle, elleivät ne häiritse kouvolanasunnot.fi-sivuston muuta toimintaa.

eTampuuri

Sivuston sähköiset palvelut (markkinointihaku, asuntohakemus, asukassivut, irtisanomisilmoitus) toimivat etampuuri-alustalla. Visma Tampuuri Oy vastaa itse omasta saavutettavuudestaan ja näitä sisältöjä koskevat saavutettavuuspalautteet suositellaan osoitettaviksi suoraan Visma Tampuuri Oy:lle.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.3.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan Asunnot Oy:n verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen asiakaspalvelu@kouvolanasunnot.fi. Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
vaihde 0295 016 000